Административен достъп

Средата за електронни плащания е посредник при обмена на съобщения между доставчиците на електрони административни услуги (администрациите) и доставчиците на платежни услуги. Всяка администрация има възможност за собствен профил, от който може да извършва някои настройки и да получава специфична допълнителна информация. Достъпът до този профил се създава по заявка от конкретната администрация и е ограничен по IP адрес, електронен сертификат и други специални методи за сигурност.

Ако сте администрация, която е включена в Средата, притежавате административен профил с регистриран сертификат и вече сте оторизирани за достъп, може за влезете в системата от тук.