Администрации, включени в Средата за електронни плащания

Списък на доставчиците на електронни административни услуги, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на електронни административни услуги задължително се включват в Средата за електронни плащания. Поради необходимостта от създаването на технически предпоставки за свързването, то ще се извърши поетапно.

Условията и редът за включване на доставчиците на електронни административни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на електронни административни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Ако сте регистрирана администрация и имате създаден профил с оторизиран достъп, може да влезете в системата от Входа за администрации.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Министерство на правосъдието

София, п.к. 1040

ул. “Славянска” 1

тел: (+359 2) 923 75 55

факс: (+359 2) 923 75 55

Адрес на електронна страница: www.justice.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: cs.mjs.bg, ngo.mjs.bg

Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg

Агенция по вписванията

София, п.к. 1111

ул. “Елисавета Багряна” 20

тел:(+359 2) 948 61 81

факс: (+359 2) 948 61 94

Адрес на електронна страница: www.registryagency.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.registryagency.bg/bg/services

Адрес на електронна поща: office@registryagency.bg

Агенция Mитници

София, п.к. 1202

ул. “Георги С. Раковски” 47

тел: (+359 2) 9859 45 28

факс: (+359 2) 9859 40 66

Адрес на електронна страница: www.customs.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.ecustoms.bg

Адрес на електронна поща: helpdesk.ncts@customs.bg

БИМ Български институт по метрология

София, п.к. 1040

бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 Б

тел: (+359 2) 970 27 90

факс: (+359 2) 970 27 54

Адрес на електронна страница: www.bim.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: e-bim.bim.government.bg

Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg

ИА Морска администрация Изпълнителна агенция "Морска администрация"

София, п.к. 1202

ул. “Дякон Игнатий” 9

тел: (+359 2) 930 09 10

факс: (+359 2) 930 09 20

Адрес на електронна страница: www.marad.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: online.marad.bg/pub

Адрес на електронна поща: bma@marad.bg

ИА Автомобилна администрация Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

София, п.к. 1000

ул. “Ген. Й. В. Гурко” 5

тел: (+359 2) 930 88 10

факс: (+359 2) 981 81 15

Адрес на електронна страница: www.rta.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: rta.egov.bg

Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg

Национален осигурителен институт

София, п.к. 1303

бул. “Александър Стамболийски” 5

тел: (+359) 0700 14 802

факс: (+359 2) 926 19 40

Адрес на електронна страница: www.nssi.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.nssi.bg/eservicesbg

Адрес на електронна поща: noi@nssi.bg

НАЦИД Национален център за информация и документация

София, п.к. 1125

бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A

тел: (+359 2) 817 38 24

факс: (+359 2) 971 31 20

Адрес на електронна страница: www.nacid.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: portal.nacid.bg

Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg

Община Бургас

Бургас, п.к. 8000

ул. "Александровска" 26

тел: (+359 568) 40 915

факс: (+359 568) 41 314

Адрес на електронна страница: www.burgas.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@burgas.bg

Община Габрово

Габрово, п.к. 5300

пл. Възраждане 3

тел: (+359 668) 18 400

факс: (+359 668) 09 371

Адрес на електронна страница: www.gabrovo.bg

Адрес на електронна поща: gabrovo@gabrovo.bg

Община Радомир

Радомир, п.к. 2400

пл. „Свобода“ 20

тел: (+359 777) 80 507

факс: (+359 777) 82 502

Адрес на електронна страница: www.radomir.bg

Адрес на електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg