Администрации, включени в Средата за електронни плащания

Списък на доставчиците на електронни административни услуги, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на електронни административни услуги задължително се включват в Средата за електронни плащания. Поради необходимостта от създаването на технически предпоставки за свързването, то ще се извърши поетапно.

Условията и редът за включване на доставчиците на електронни административни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на електронни административни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Вход за заявяване на плащане от администрации чрез Система за електронни форми.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Министерство на правосъдието

София, п.к. 1040

ул. “Славянска” 1

тел: (+359 2) 923 75 55

факс: (+359 2) 923 75 55

Адрес на електронна страница: www.justice.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: cs.mjs.bg, ngo.mjs.bg

Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg

НАЦИД Национален център за информация и документация

София, п.к. 1125

бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A

тел: (+359 2) 817 38 24

факс: (+359 2) 971 31 20

Адрес на електронна страница: www.nacid.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: portal.nacid.bg

Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg

Община Бургас

Бургас, п.к. 8000

ул. "Александровска" 26

тел: (+359 568) 40 915

факс: (+359 568) 41 314

Адрес на електронна страница: www.burgas.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@burgas.bg

Община Габрово

Габрово, п.к. 5300

пл. Възраждане 3

тел: (+359 668) 18 400

факс: (+359 668) 09 371

Адрес на електронна страница: www.gabrovo.bg

Адрес на електронна поща: gabrovo@gabrovo.bg

Община Радомир

Радомир, п.к. 2400

пл. „Свобода“ 20

тел: (+359 777) 80 507

факс: (+359 777) 82 502

Адрес на електронна страница: www.radomir.bg

Адрес на електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg

Община Банско

гр. Банско, ПК 2770

пл. ”Никола Вапцаров” № 1

тел: (+359) 749 886 11

факс: (+359) 749 886 33

Адрес на електронна страница: www.auslugi.com

Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg

Министерство на туризма

гр. София

ул. Съборна 1

тел: (+359) 2 9046 809

факс: (+359) 2 4470 899

Адрес на електронна страница: www.tourism.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.e-turuslugi.com

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

гр. София, ПК 1000

ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5

тел: (+359) 2 9308 840

факс: (+359) 2 9885 495

Адрес на електронна страница: www.rta.government.bg

Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg