Администрации, включени в Средата за електронни плащания

Списък на доставчиците на електронни административни услуги, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на електронни административни услуги задължително се включват в Средата за електронни плащания. Поради необходимостта от създаването на технически предпоставки за свързването, то ще се извърши поетапно.

Условията и редът за включване на доставчиците на електронни административни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на електронни административни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Вход за заявяване на плащане от администрации чрез Система за електронни форми.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Министерство на правосъдието

София, п.к. 1040

ул. “Славянска” 1

тел: (+359 2) 923 75 55

факс: (+359 2) 923 75 55

Адрес на електронна страница: www.justice.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: cs.mjs.bg, ngo.mjs.bg

Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg

НАЦИД Национален център за информация и документация

София, п.к. 1125

бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A

тел: (+359 2) 817 38 24

факс: (+359 2) 971 31 20

Адрес на електронна страница: www.nacid.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: portal.nacid.bg

Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

гр. София, ПК 1000

ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5

тел: (+359) 2 9308 840

факс: (+359) 2 9885 495

Адрес на електронна страница: www.rta.government.bg

Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg

Министерство на туризма

гр. София

ул. Съборна 1

тел: (+359) 2 9046 809

факс: (+359) 2 4470 899

Адрес на електронна страница: www.tourism.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.e-turuslugi.com

Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg

Министерство на икономиката

Министерство на икономиката, п.к. 1000

тел: 02/9407001

факс: +359 2 987 2190

Адрес на електронна страница: https://www.mi.government.bg/bg

Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg

Община Банско

гр. Банско, ПК 2770

пл. ”Никола Вапцаров” № 1

тел: (+359) 749 886 11

факс: (+359) 749 886 33

Адрес на електронна страница: www.auslugi.com

Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg

Община Бургас

Бургас, п.к. 8000

ул. "Александровска" 26

тел: (+359 568) 40 915

факс: (+359 568) 41 314

Адрес на електронна страница: www.burgas.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@burgas.bg

Община Ботевград

Ботевград, п.к. 2140

тел: 0723/ 66608

факс: 0723/ 66635

Адрес на електронна страница: https://www.botevgrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@botevgrad.org

Община Брезник

Брезник, п.к. 2360

тел: 07751/ 24-34

факс: 07751/ 38-45

Адрес на електронна страница: https://www.breznik.info/

Адрес на електронна поща: obshtina@botevgrad.org

Община Варна

Варна, п.к. 9000

тел: 052-820-800

факс: 052-820-134

Адрес на електронна страница: http://www.varna.bg/

Адрес на електронна поща: adm_obsluzhvane@varna.bg

Община Ветрино

Ветрино, п.к. 2227

тел: 05161/89-80

факс: 05161/21-39

Адрес на електронна страница: https://www.vetrino.bg/

Адрес на електронна поща: wetrino@yahoo.com

Община Видин

Видин, п.к. 3700

тел: 094 609 416

факс:

Адрес на електронна страница: http://vidin.bg/wps/portal/

Адрес на електронна поща: kmet@vidin.bg

Община Габрово

Габрово, п.к. 5300

пл. Възраждане 3

тел: (+359 668) 18 400

факс: (+359 668) 09 371

Адрес на електронна страница: www.gabrovo.bg

Адрес на електронна поща: gabrovo@gabrovo.bg

Община Кърджали

Кърджали, п.к. 6600

тел: 0361/ 67319

факс: 0361/ 62968

Адрес на електронна страница: https://www.kardjali.bg/

Адрес на електронна поща: obshtinakardzhali@kardjali.bg

Община Ловеч

Ловеч, п.к. 5500

тел: 068 688 222

факс: 068 601261

Адрес на електронна страница: https://www.lovech.bg/bg/

Адрес на електронна поща: info@lovech.bg

Община Плевен

Плевен, п.к. 5800

тел: 064 881 200

факс: 064 844 230

Адрес на електронна страница: https://www.pleven.bg/bg/

Адрес на електронна поща: mayor@pleven.bg

Община Радомир

Радомир, п.к. 2400

пл. „Свобода“ 20

тел: (+359 777) 80 507

факс: (+359 777) 82 502

Адрес на електронна страница: www.radomir.bg

Адрес на електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg

Община Ракитово

Ракитово, п.к. 4640

тел: +359 3542 2044

факс: +3593542 2253

Адрес на електронна страница: https://www.pz.government.bg/page.php?id=39

Адрес на електронна поща: secretary@pz.government.bg

Община Раковски

Раковски, п.к. 4150

тел: 03151/2260

факс: 031512361

Адрес на електронна страница: http://www.rakovski.bg

Адрес на електронна поща: OA@RAKOVSKI.BG

Община Район Банкя Столична община

Район Банкя Столична община, п.к. 1320

тел: 02/99 77 029

факс: 02/99 77 163

Адрес на електронна страница: https://www.bankya.bg/

Адрес на електронна поща: bankya@bankya.bg

Община Сандански

Сандански, п.к. 2800

тел: 0746 89099

факс: 0746 89055

Адрес на електронна страница: http://sandanskibg.com/

Адрес на електронна поща: oba_sandanski@abv.bg

Община Струмяни

Струмяни, п.к. 2825

тел: 07434/ 31 08

факс: 07434/31 05

Адрес на електронна страница: https://www.strumyani.org/

Адрес на електронна поща: strumyani_oba@abv.bg

Община Троян

Троян, п.к. 5600

тел: 0670/68 050

факс: 0670/68060

Адрес на електронна страница: https://www.troyan.bg/

Адрес на електронна поща: postbox@troyan.bg

Община Тунджа

Тунджа, п.к. 8600

тел: 046 661565

факс: 046 661575

Адрес на електронна страница: https://www.tundzha.net/

Адрес на електронна поща: contact@tundja.net

Община Търговище

Търговище, п.к. 7700

тел: +359 601 68 700

факс: +359 601 620 57

Адрес на електронна страница: https://www.targovishte.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@targovishte.bg

Община Челопеч

Челопеч, п.к. 2087

тел: 07185/25-50

факс: 359/71069913

Адрес на електронна страница: http://www.chelopech.org

Адрес на електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Областна администрация Благоевград

Областна администрация Благоевград, п.к. 2700

тел: +359 (73) 88 14 01

факс: +359 (73) 88 14 03

Адрес на електронна страница: http://www.blagoevgrad.government.bg/bg/

Адрес на електронна поща: info@bl.government.bg

Областна администрация Враца

Областна администрация Враца, п.к. 3000

тел: 092/ 66 14 29

факс: 092/ 66 31 18

Адрес на електронна страница: https://vratsa.bg/

Адрес на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg

Областна администрация Кюстендил

Областна администрация Кюстендил, п.к. 2500

тел: +359 78 550 650

факс: +359 78 550 690

Адрес на електронна страница: https://www.kn.government.bg

Адрес на електронна поща: oblast@kn.government.bg

Областна администрация Монтана

Областна администрация Монтана, п.к. 3400

тел: (096) 399101

факс: (096) 399129

Адрес на електронна страница: http://montana.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblastmont@montanabg.org

Областна администрация Пазарджик

Областна администрация Пазарджик, п.к. 4400

тел: +35934442448

факс: +35934442338

Адрес на електронна страница: https://www.pz.government.bg/

Адрес на електронна поща: secretary@pz.government.bg

Областна администрация Пловдив

Областна администрация Пловдив, п.к. 4002

тел: 032 605 512

факс: +359 32 625719

Адрес на електронна страница: https://pd.government.bg/

Адрес на електронна поща: oa@pd.government.bg

Областна администрация Силистра

Областна администрация Силистра, п.к. 7500

тел: 086 818 822

факс: 086 818 851

Адрес на електронна страница: http://www.ss.government.bg/

Адрес на електронна поща: ss@ss.government.bg

Областна администрация Софийска област

Областна администрация Софийска област, п.к. 1040

тел: 02 930 1801

факс: +359 2 9883484

Адрес на електронна страница: http://sofoblast.bg/

Адрес на електронна поща: sofoblast@government.bg

Областна администрация Хасково

Областна администрация Хасково, п.к. 6300

тел: +359 38 608 011

факс: +359 38 608 050

Адрес на електронна страница: http://www.hs.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg

Областна администрация Шумен

Областна администрация Шумен, п.к. 9700

тел: 054/862 785

факс: 054/ 863 562

Адрес на електронна страница: http://oblastshumen.government.bg

Адрес на електронна поща: oashumen@oblastshumen.government.bg