Банки, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на платежни услуги се включват в Средата за електронни плащания по свое желание и при техническата готовност за това. Настоящият списък се поддържа с цел осигуряване на актуална и точна информация относно доставчиците на платежни услуги, включени в Средата за електронни плащания. При настъпване на промени, списъкът се актуализира своевременно.

Условията и редът за включване на доставчиците на платежни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на платежни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Банка ДСК

Посредством виртуалния ПОС терминал на Банка ДСК, системата предоставя на гражданите и бизнеса възможност за:

  • плащане с кредитни и дебитни карти на Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard чрез виртуален ПОС терминал в интернет;

Повече информация относно начините на плащане и работното време на офисите, може да намерите на интернет страницата на банката: www.dskbank.bg

Първа инвестиционна банка

Посредством виртуалния ПОС терминал на Първа инвестиционна банка, системата предоставя на гражданите и бизнеса възможност за плащане чрез:

  • кредитни и дебитни карти на Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard чрез виртуален ПОС терминал в интернет;

Повече информация относно начините на плащане и работното време на офисите, може да намерите на интернет страницата на банката: www.fibank.bg

УниКредит Булбанк

Посредством виртуалния ПОС терминал на УниКредит Булбанк (БОРИКА), системата предоставя на гражданите и бизнеса възможност за:

  • плащане с кредитни и дебитни карти на Visa, Visa Electron, Maestro и MasterCard чрез виртуален ПОС терминал в интернет;

Повече информация, може да намерите на интернет страницата на банката: www.unicreditbulbank.bg