Правила и образци на заявления за включване към Средата

Правила за включване към Средата за електронни плащания

Правила за включване на доставчици на електронни административни услуги.pdf 233 KB Правила за включване на доставчици на платежни услуги.pdf 216 KB

Образци на заявления за включване към Средата за електронни плащания

Образец на заявление, което се подава при първоначално включване на доставчик на електронни административни услуги.

Заявление за включване на доставчик на електронни административни услуги.pdf 366 KB Заявление за включване на доставчик на електронни административни услуги.doc 50 KB

Образец на заявление, което се подава при първоначално включване на доставчик на платежни услуги.

Заявление за включване на доставчик на платежни услуги към Средата.pdf 277 KB Заявление за включване на доставчик на платежни услуги към Средата.doc 36 KB