Правила за включване към Средата за електронни плащания

Условия за присъединяване на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на платежни услуги 556 KB

Образци на заявления за включване/изключване към Средата за електронни плащания

Заявление за присъединяване на доставчик на електронни административни услуги 2.82 MB Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги 2.24 MB Заявление за прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги 2.23 MB