Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги

Единната входна точка за електронни плащания регистрира всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин. Това става възможно чрез свързването на всички доставчици на електронни административни услуги (ДЕАУ) и всички доставчици на платежни услуги (ДПУ). Когато потребител заяви електронна услуга в портала на дадена администрация, в Единната входна точка се създава и регистрира електронно платежно нареждане. На всички ДПУ се предоставя възможност да изтеглят информация за текущите задължения на всеки един потребител, като по този начин ДПУ имат възможност да предложат на своите клиенти различни начини на плащане - кредитна или дебитна карта през виртуален ПОС терминал или ЦВПОС; плащане чрез ePay. След като наредените суми (такси и други плащания) постъпят по сметка на съответната администрация - доставчик на услугата, банката, обслужваща администрацията уведомява Единната входна точка автоматично по електронен път, Единната входна точка уведомява информационната система на ДЕАУ, че плащането е извършено и безпрепятствено може да се осъществи процесът по предоставяне на съответната услуга.

Общи условия за присъединяване на доставчици на електронни административни услуги

Общи условия за присъединяване на доствчици на електронни административни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация и изплолзване на услугата "Централен ВПОС терминал", предоставяна от Министерство на електронното управление

Научи повече

Начини на плащане на електронни услуги

С карта през централен виртуален ПОС терминал С карта през централен виртуален ПОС терминал - ако срещу задължението виждате бутон „Плати с карта през ЦВПОС“, чрез избора му имате възможност бързо и удобно да платите с помощта на дебитна или кредитна карта. Плащането на задължения през ЦВПОС терминал ви дава възможността да заплатите задълженията си онлайн, без да дължите такса и комисиона за трансакцията. Имате възможност да платите и множество задължения наведнъж, като ги избирате едно по едно от полетата за отметка. Множество задължения наведнъж можете да платите само с помощта на дебитна или кредитна карта, като под списъка със задължения, след като сте ги избрали, ще видите бутон „Плати избраните задължения през ЦВПОС“."

С карта през виртуален ПОС терминал С карта през виртуален ПОС терминал - ако срещу конкретното задължението липсва бутон „Плати с карта през ЦВПОС“ или желаете да заплатите използвате друг начин на плащане може да платите с дебитна или кредитна карта през ВПОС.

Плащане през ePay Плащане през ePay - ако срещу задължението виждате бутон ePay „Плати през ePay“, чрез избора му имате възможност бързо и удобно да платите чрез дебитна или кредитна карта. При плащане чрез ePay се дължи такса, която се поема от задълженото лице. Размера на таксите можете да намерите на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front?p=fee_mr

Помощен контактен център

За информационни системи на МЕУ:

0700 20 341

Включени администрации

В момента в Единната входна точка за плащания са включени органи от централната и местната администрация, предоставящи електронни административни услуги на граждани и бизнеса.

Научи повече

Начини на плащания, осигурявани от Единната входна точка

Начините на плащане зависят от администрацията, която предоставя електронната административна услуга. Предлаганите от единната входна точна за електронни плащания начини на плащане са:

кредитна или дебитна карта през виртуален ПОС терминал или ЦВПОС

плащане чрез ePay

Възможните начини на плащане за всяка заявена административна услуга се визуализират в поле „действия“ срещу всяко задължение.

Общи условия за присъединяване на доставчици на платежни услуги

Общи условия за присъединяване на доствчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация и изплолзване на услугата "Централен ВПОС терминал", предоставяна от Министерство на електронното управление

Научи повече

Начини на плащане

С карта през централен виртуален ПОС терминал С карта през централен виртуален ПОС терминал - ако срещу задължението виждате бутон „Плати с карта през ЦВПОС“, чрез избора му имате възможност бързо и удобно да платите с помощта на дебитна или кредитна карта. Плащането на задължения през ЦВПОС терминал ви дава възможността да заплатите задълженията си онлайн, без да дължите такса и комисиона за трансакцията. Имате възможност да платите и множество задължения наведнъж, като ги избирате едно по едно от полетата за отметка. Множество задължения наведнъж можете да платите само с помощта на дебитна или кредитна карта, като под списъка със задължения, след като сте ги избрали, ще видите бутон „Плати избраните задължения през ЦВПОС“."

С карта през виртуален ПОС терминал С карта през виртуален ПОС терминал - ако срещу конкретното задължението липсва бутон „Плати с карта през ЦВПОС“ или желаете да заплатите използвате друг начин на плащане може да платите с дебитна или кредитна карта през ВПОС.

Плащане през ePay Плащане през ePay - ако срещу задължението виждате бутон ePay „Плати през ePay“, чрез избора му имате възможност бързо и удобно да платите чрез дебитна или кредитна карта. При плащане чрез ePay се дължи такса, която се поема от задълженото лице. Размера на таксите можете да намерите на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front?p=fee_mr

Помощен контактен център

За информационни системи на МЕУ:

0700 20 341

Включени доставчици на платежни услуги

В момента към Единната входна точка за плащания са включени част от доставчиците на платежни услуги. Те предоставят различни начини на плащане

Научи повече